Dílerské zľavy

Zoznam definícií tabuliek dílerských zliav.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky ABRA Gen z podsložky Prodej při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Sklad, je-li nastaveno Uspořádání klasické.