Vratky príjemiek (VPR)

Agenda vratiek príjemiek - spája v sebe knihu a všetky funkcie pre opravy, zadávanie, mazanie atď.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky ABRA Gen z podsložky Skladové hospodářství při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Skladové doklady, je-li nastaveno Uspořádání klasické.