Párovanie dokladov do saldokontných skupín

Účtované doklady je možné v účtovnom denníku párovať do tzv. saldokontných skupín a sledovať potom saldokonto. Na to je určená agenda Saldokonto - účtovný denník súvzťažne, čo je účtovný denník z pohľadu párovania pohybov do skupín, čo znamená, že pohyby v zozname sú zoskupené do skupín podľa vykonaného spárovania. Umožňuje sledovať súčet obratov vnútri jednotlivých skupín a ich "vynulovanie" a tak u saldokontných účtov zisťovať saldokontný zostatok = zostatok všetkých nevynulovaných skupín.

Dále jsou účtované záznamy nezávisle na párování do saldokontních skupin řazeny do saldokontních skupin dle párovacích znaků (zadaných uživatelem). Více informací naleznete v popisu agendy Saldokonto - účetní deník souvztažně dle párovacích znaků. Na tento způsob párování nemají mechanismy popsané v této kapitole (SG, SGI) žádný vliv.

V nasledujúcom texte objasníme, akým spôsobom sa párovanie rieši v agende Saldokonto - účtovný denník súvzťažne a kedy program je a kedy nie je schopný párovať účtované doklady automaticky, či a ako môže párovanie ovplyvniť samotný užívateľ a čo sa deje s párovaním pri zmenách v dokladoch či v ich vzájomných väzbách: