DPH výkazy - DPH priznania, Kontrolní hlášení DPH, Kontrolný výkaz DPH a ostatné DPH reporty

Platiteľ DPH zostavuje v pravidelných intervaloch daňové priznania. Môže ísť o bežné DPH priznania v tuzemsku, príp. môže mať povinnosť zostavovať DPH priznania zahraničné pre inú krajinu EÚ. Platitelia poskytujúci plnenie v režime MOSS do krajín, kde nemajú daň. rezidentúru, zostavujú MOSS DPH priznania. Platitelia v ČR alebo platitelia v SR s daňovou rezidentúrou v ČR majú naviac povinnosť zostavovať Kontrolní hlášení DPH, tzn. výkaz KH DPH. A podobne:  Platitelia v SR alebo platitelia v ČR s daňovou rezidentúrou v SR majú naviac povinnosť zostavovať Kontrolný výkaz DPH, tzn. výkaz KV DPH. Okrem spomenutých výkazov ešte platiteľ môže potrebovať doplnkové prehľady. Väčšinu výkazov je možné alebo dokonca povinné podať elektronicky.