Faktúry vydané (FV)

Agenda faktúr vydaných v sebe spája knihu faktúr vydaných a všetky funkcie na opravy, zadávanie, mazanie, platenie, dobropisovanie atď.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky ABRA Gen z podsložky Prodej při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Fakturace, je-li nastaveno Uspořádání klasické.