Zmeny vo verzii 20.1

Táto kap. uvádza zoznam zmien do verzií radu 20.1.

Prehľadný zoznam všetkých zásadných zmien a opráv verzie radu 20.1 (tzn. tých, ktoré sú označené symbolom výkričníka) nájdete prehľadne v kap. Dôležité zmeny vo verziách radu 20.1.

(*) - Ak sú pri čísle verzie uvedené písmená CC, znamená to, že ide o tzv. kandidáta na certifikáciu. Tzn. verzia sa s najväčšou pravdepodobnosťou bude certifikovať. Ak je pri čísle verzie uvedené už len písmeno C, znamená to, že verzia bola certifikovaná.