Adresár firiem

Zoznam firiem (odberateľov, dodávateľov atď.) zadaných v systéme.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky ABRA Gen z podsložky Adresář nebo CRM při Uspořádání dle modulů nebo ze stejnojmenné podsložky Adresář nebo CRM, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

K dvojakému východiskovému umiestneniu ikony: Adresár firiem je spolu s ďalšími adresárovými agendami kľúčovým modulom využívaným v celom systéme a kvôli prehľadnosti sú preto tieto agendy vypichnuté zvlášť. Súčasne je ale jednou z kľúčových agend CRM, viď ďalej. Takže z pohľadu využitia CRM je umiestnený rovno i medzi agendami CRM.