Zmeny vo verzii 23.2

Táto kap. uvádza zoznam zmien do verzií radu 23.2 oproti verziám radu 23.1